Izberi skupino bannerjev Uredi seznam bannerjev
Domov     E-ikona     Kontakt SLO ENG
Uredi vsebino
spacer
Firma:
ELEKTROSERVISI, energetika, merilni laboratorij in nepremičnine, d.d.

Skrajšana firma: ELEKTROSERVISI, d.d.
Sedež: Agrokombinatska cesta 61a
Ljubljana
Matična številka: 5923930
ID za DDV: SI 99368021
Osnovni kapital: 2.324.286 EUR
Izdane delnice: 272.694

Predsednik nadzornega sveta:
Vojteh Winterleitner

Statistična razvrstitev:
Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje 71.129

Vpisani v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod številko 1/27497/00
spacer
spacer

Kratka zgodovina podjetja

2013

Septembra 2013 smo s pridobitvijo uporabnega dovoljenja zaključili gradnjo poslovno-stanovanjskega objekta Dvorec Jelen v Kranju.


2010

V letu 2010, deset let po tem ko smo osvojili mednarodni standard SIST ISO 9001, smo osvoji dva nova standarda in sicer, ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007.
2005

V letu 2005 smo od Slovenske Akreditacije pridobili akreditacijsko listino za izvajanje kontrole meril za merjenje porabe električne energije. Na podlagi te listine smo pridobili tudi imenovanje s strani Urada za meroslovje RS. 


2004

V letu 2004 je družba razširila svoje tradicionalne dejavnosti še z novo. tj. nepremičninsko dejavnostjo. Istega leta smo prevzeli od distribucijskega podjetja Elektro Celje, d.d. enoto za servisiranje števcev in jo pripojili k naši istovrstni enoti.


1996

V začetku devetdesetih let se je začel proces osamosvojitve in hkratnega lastninjenja podjetja. Po dolgotrajnem postopku, ki so ga zapletala različna soglasja, je bilo lastninjenje zaključeno leta 1996, ko se je 10. junija istega leta ustanovila delniška družba Elektroservisi.


1991

V letih 1991-1992 smo zgradili prvi visokonapetostni daljnovod. DV 110 kV Okroglo - Zlato polje - Primskovo je bil tudi prvi novozgrajeni VN daljnovod v samostojni Sloveniji. 


1987

Odprti prostori Elektro gradenj v Podrečju pri Domžalah.
1981

Zgrajena nova tovarniška hala za kovinarstvo.


1974

Pravne korenine našega podjetja so v konstituiranju TOZD Elektroservisi avgusta leta 1974, v sestavu DO Elektro Ljubljana. V TOZD-u so bile delovne enote Elektro gradnje, Elektro kovinska delavnica in Elektro merilni servis. Poleg teh treh enot pa še tiskarna, ki je bila ukinjena leta 1989, in avtomehanična delavnica, ki je bila prenesena v Elektro Ljubljana leta 1991.


1896

Dejavnosti, ki jih izvajamo v profitnih centrih Energetika in Merilni laboratorij, so povezane z nastankom in razvojem podjetja Elektro Ljubljana okolica (danes Elektro Ljubljana, d.d.). Gradnja in vzdrževanje prenosnega in distribucijskega omrežja ima korenine v samih začetkih elektrifikacije Slovenije, ki se je pričela pred več kot 100 leti v Kočevju. Dejavnost Merilnega laboratorija oz. servisa elektromerilnih naprav pa ima tudi že 55 letno tradicijo.