Izberi skupino bannerjev Uredi seznam bannerjev
Domov     E-ikona     Kontakt SLO ENG
spacer

Vrednote

Uredi vsebino
vrednote

Vrednote so naše predstave o tem, kaj je dobro ali prav in za kaj si je vredno prizadevati. V vrednotah se kažejo naši cilji, ki odsevajo naš kulturni in duhovni razvoj. Vrednote kolektiva Elektroservisi, urejene po abecedi, so:

Ciljna orientiranost

Cilji podjetja se členijo na cilje organizacijskih enot in ti na cilje posameznikov. Harmonizirano delovanje kolektiva zagotavljajo usklajeni cilji in ciljno orientirano delovanje vsakega posameznika.

Družbena odgovornost

Družbena odgovornost je ekonomska, zakonska, etične in prostovoljna. Družbeno odgovorno podjetje je ekonomsko uspešno, v poslovne aktivnosti vključuje družbene in okoljske dejavnike, zadovoljuje potrebe kupcev ob sočasni skrbi za pričakovanja drugih ljudi, kot so zaposleni, dobavitelji in skupnost okrog nas.

Kompetentnost

Kompetentnost je vrednota, ki jo izkazuje posameznik pri izvrševanju nalog s svojim znanjem, veščinami, sposobnostmi in usposobljenostjo. Tak posameznik odlično pozna in obvlada svoje delovno področje.

Odličnost in konkurenčnost

Odličnost pri trženju in izvedbi je temelj uspeha. Odličnost v izvedbi je vezana na celovito izpolnjevanje pričakovanj kupcev. V tekmi za zadovoljstvo kupcev ustvarjamo zanje, za isti denar, večjo dodano vrednost kot konkurenčna podjetja.

Prilagodljivost

Zaradi nenehno spreminjajočega se okolja (pa tudi nas samih) se mora podjetje spremembam nenehno prilagajati, s tem pa tudi vse organizacijske enote in vsi posamezniki.

Rast in razvoj

Rast in razvoj sta neločljivo povezan par. Oba pa sta pogoj za dolgoročni obstoj podjetja.

Spoštovanje dogovorov

K čemer se zavežeš, to moraš narediti. Vsi naši dogovori in pogodbe jasno določajo obveznosti pogodbenih partnerjev. Mi naše obveznosti dosledno izpolnjujemo in to zahtevamo tudi od pogodbenih partnerjev. 

Timsko delo

Večina nalog presega zmožnost posameznika, ne presega pa zmožnosti skupine, tj. tima.

Zadovoljstvo deležnikov

Osrednji cilj poslovanja družbeno odgovornega podjetja je zadovoljstvo kupcev in vseh drugih deležnikov (dobavitelji, zaposleni, delničarji, lokalna in širša družbena skupnost), dobiček pa je v prvi vrsti sredstvo za obstoj in razvoj podjetja.